Feb 21 – 23, 2022
Asia/Seoul timezone

Recent topics on pi-, K-, eta(958)-mesonic bound states

Feb 23, 2022, 4:00 PM
30m

Speaker

Satoru Hirenzaki (Nara Women's University)

Presentation materials